โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

    
กับแกล้ม Appetizer
เฟรนซ์ฟราย
50.-
เนื้อแดดเดียว
60.-
หมูแดดเดียว
60.-
ถั่วลิสงทอด
30.-
เม็ดมะม่วงทอด
80.-