โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

    
อาหารเหนือ Northern Thai Food
ออเดิร์ฟเมือง
120.-
ใส้อั่ว
50.-
น้ำพริกหนุ่ม
50.-
แคบหมู
50.-
 

 
 

XX">