โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

    
ส้มตำ Somtum
ตำไทย, ตำไทยใส่ปู
50.-
ตำลาว, ตำแตง, ตำปูปลาร้า
50.-
ตำทะเล
60.-
ตำหมูยอ
60.-
ตำไข่เค็ม
50.-
ตำปูม้า
150.-