โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

    
อาหารจานเดียว Fried Rice
ข้าวผัดกระเทียม
50.-
ข้าวผัดหมู, ไก่, เนื้อ
50.-
 
ข้าวสวย (จาน) 10.-      (โถ)
40.-