โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

    
ลาบ-น้ำตก Lrab-Namtok
ลาบเนื้อ (อีสาน)
60.-
ลาบหมู (อีสาน)
60.-
ลาบไก่ (อีสาน)
60.-
น้ำตกเนื้อ
70.-
น้ำตกหมู
70.-
ตับหวาน
70.-