โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

    
ต้มแซ่บเนื้อ-ยำเนื้อ Soup & Salad Thai Style
แกงอ่อมเนื้อ
60.-
ต้มแซ่บน่องลาย
80.-
ต้มแซ่บเอ็นเนื้อ
80.-
ยำเนื้อ
70.-
ยำเนื้อน่องลาย
70.-