โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

 
ประเภทเนื้อ
สไลด์
หมัก
สเต๊ค
1.
เนื้อสันคอ
Chuck
150.- 150.-
.
../picdata/content/4/untitled-2.gif
2.
เนื้อสันกลางถอดกระดูก
Rib Eye
170.-.
170.-
.
3.
เนื้อสันนอก
Striploin
 
.
../picdata/content/4/untitled-2.gif
4.
เนื้อสันสะโพก
Sirloin
.
5.
เนื้อสันใน
Tenderloin
249.-
249.-
../picdata/content/4/untitled-2.gif
6.
เนื้อพับนอก
BottomRound
 
../picdata/content/4/untitled-2.gif
7.
เนื้อพับใน
Top Round
.
.
 
8.
เนื้อลูกมะพร้าว
Sirlointip
.
.
 
9.
เนื้อเสือร้องไห้
Brisket
100.-
100.-
 
10.
เนื้อซี่โครง
Short Rib
.
.
 
../picdata/content/4/untitled-2.gif
11.
เนื้อใบพาย
Paleron
.
 
12.
เนื้อตะพาบ
Macreuse
.
 
13.
เนื้อน่อง
Shank
.
 
 
14.
หมูสันนอก
Pork
.
.
15.
เนื้อพื้นท้อง
Bavette
 
.
16.
เนื้อหางตะเข้
Aiguillette
 
.
17.
เนื้อรวมติดมัน
Beef Stew
.