โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
 • เนื้อน่องลาย(Shank)
  (รหัสสินค้า : 652 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อน่องลายจ้า
 • เนื้อพับใน(Top round)
  (รหัสสินค้า : 996 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อพับในค่ะ
 • เนื้อสันสะโพก(Sirloin)
  (รหัสสินค้า : 1111 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อสันสะโพก
 • เนื้อใบพาย(Paleron)
  (รหัสสินค้า : 4546 )
  0.00 บาท/กก.
  • ใบพายชั้นดี
 • เนื้อสันใน(Tenderloin)
  (รหัสสินค้า : 963 )
  0.00 บาท/กก.
  • สันใน
 • เนื้อสันนอก(Striploin)
  (รหัสสินค้า : 546 )
  0.00 บาท/กก.
  • สันนอก

Page of 2