โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
 • Bottom round
  (รหัสสินค้า : ฺB3 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อ พับนอก
 • Bukoki (บูโกกิ)
  (รหัสสินค้า : 1667 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อบูโกกิ
 • Yakiniku (ยากินิกุ)
  (รหัสสินค้า : 1666 )
  465.00 บาท/กก.
  • เนื้อยากินิกุ
 • เนื้อสันคอ (chuck)
  (รหัสสินค้า : 1565 )
  555.00 บาท/กก.
  • เนื้อสันคอ
 • เนื้อซี่โครง (short rib)
  (รหัสสินค้า : 1564 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อซี่โครง (short rib)
 • เนื้อ ริบอาย (Ribeye)
  (รหัสสินค้า : 1542 )
  0.00 บาท/กก.
  • เนื้อ ริบอาย (Ribeye)

Page of 2