โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
ฉลองร้านครบรอบ 3 ปี

ลด 20% ตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม นี้
โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 (buy 1 get 1)

เมื่อมารับประทานอาหารที่ร้าน โพนยางคำ เชียงใหม่
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ร้านอาหารโพนยางคำ เชียงใหม่

Page of 12