โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่
การดูแลและการเลี้ยงดู

การเลี้ยงดู โคขุนโพนยางคำ
เนื้อโคและส่วนต่าง ๆ

เนื้อโคและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเนื้อโคโพนยางคำ หรือเนื้อไทย-เฟรนซ์ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ จากโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลไทย ดังนั้นการเรียกชื่อชิ้นส่วนของเนื้อโพนยางคำ จึงจะทำการเรียกดังเดิมในภาษาฝรั่งเศส โดยบางส่วนจะเทียบชื่อสากลที่รู้กันทั่วไปให้

Page of 1