โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่

โปรโมชั่นสเต็ก !!!

  ด่วน!!! จำนวนจำกัด ริบอายสเต็ก และสันนอกสเต๊ก ลด 30% ทุกจาน Rib Eye Steak and Striploin Steak Dis 30%
กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข